Εταιρεία

Η Merkenergy δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρμανσης από το 1996, παρέχοντας πιστοποιημένη εργασία από αδειούχο τεχνικό με αρ.αδείας υπ. Βιομ.22. Τα χαρακτηριστικά μας είναι η αποτελεσματικότητα συνέπεια, άμεση ανταπόκριση και άριστη γνώση του αντικειμένου με προσιτές τιμές.

Υπέυθυνος Merkenergy: Μερκουλίδης Χρήστος

Αναλαμβάνουμε:

Συντήρηση και εγκατάσταση καυστήρων, Πετρελαίου - Φυσικού Αερίου - Υγραερίου.

Έκδοση φύλλο έλεγχου καύσης.

Συντήρηση και εγκατάσταση σε αντλίες θερμότητας.

Συντήρηση και εγκατάσταση σε ηλιοθερμικά συστήματα.

Εγκατάσταση και έλεγχο καλής λειτουργίας αυτονομίας.

Τοποθέτηση, ρύθμιση αντιστάθμισης.Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών σε συστήματα θέρμανσης.

Μελέτη εγκατάσταση.

Service φυσικό αέριο.

Service καυστήρων.

Συντήρηση λέβητα.

Συντήρηση επιτοίχου λέβητα.

Έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης καυστήρα.

Μετατροπές αυτονομίας μαγκλιβέρας

Συνεργάτες Merkenergy

Στο κατάστημα Merkenergy μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προνομιακά προγράμματα για παροχή ρεύματος & φυσικού αερίου, για εγκαταστάσεις καυστήρων αερίου και πετρελαίου , όπως και για τη συντήρησή τους. Ακόμη μπορείτε να πληρώνετε λογαριασμούς ρεύματος, φυσικού αεριου, τηλεφωνίας, δημοσίου κλπ. Επίσης συνεργαζόμαστε με την Energylines σε ορισμένους τομείς και υπηρεσίες.