Δίκτυο Συνεργατών nrg

H Merkenergy μετέχει στο δίκτυο καταστημάτων nrg ως επίσημος συνεργάτης nrg.

Στο κατάστημα Merkenergy μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προνομιακά προγράμματα για παροχή ρεύματος & φυσικού αερίου, για εγκαταστάσεις καυστήρων αερίου και πετρελαίου , όπως και για τη συντήρησή τους. Ακόμη μπορείτε να πληρώνετε λογαριασμούς ρεύματος, φυσικού αεριου, τηλεφωνίας, δημοσίου κλπ.

nrg - ένας ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας

Η nrg, μέλος του Ομίλου MotorOil, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην αγορά της ενέργειας το 2012 και σήμερα, αποτελεί ήδη μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα. Έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και ένα δυναμικό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο, που αποτελείται από οικιακούς καταναλωτές, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η nrg τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εντυπωσιακή και ραγδαία ανοδική πορεία.

Μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις για τον καταναλωτή, οι πελάτες της nrg αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των κατηγοριών καταναλωτών, μεγιστοποιώντας το όφελός τους, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό.

Παράλληλα, πιστή στην σχέση που θέλει η nrg να δημιουργήσει με τους πελάτες της, βασιζόμενη σε παρονομαστές όπως η πράσινη ενέργεια και η αειφόρος ανάπτυξη, η nrg καινοτομεί και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τη συνδρομή nrg Green η nrg παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (Εγγυήσεις Προέλευσης), με το οποίο πιστοποιείται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η nrg δέσμευσε αποκλειστικά στο όνομά του, ισόποση ενέργεια, η οποία έχει παραχθεί από πιστοποιημένες Ανανεώσιμες Πηγές!

H Συνδρομή nrgGreen είναι διαθέσιμη για όλους τους πελάτες που θα την επιλέξουν, εξασφαλίζοντας «πράσινο» ρεύμα για το σπίτι, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.